Konular Ağustos, 2011

  Siğir Eti İthalatinda Kontrol Belgesi Alma Şartlarinda Değişiklik Yapıldı
  SIĞIR ETİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/41) MADDE 1 – 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/48 sayılı Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürl....
DEVAMI →
  Bitkisel Üretimde Üiyolojik Ve/Veya Biyoteknolojik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği
  (TEBLİĞ NO:2011/38) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin kullanılması yoluyla zirai ilaç kullanımının azaltılması için açık alanda domates, turunçgil ve örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması için hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2011 yılında ....
DEVAMI →
  Yatırım Projeleri Nasıl Hazırlanır?
  PROJE KAVRAMLARI Proje: Bir plan çerçevesinde, belli bir zaman döneminde belirli kaynaklarla diğerlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek, birbiri ile doğrudan ilişkili faaliyetler kümesine proje adı verilmektedir. Proje çeşitleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Yeni Yatırım Projesi: Tamamıyla yeni bir tesis kurmak amacıyla gerçekleştirilen projedir. 2. Yenileme Yatırım Projeleri: Mevcut ve işleyen sisteme ilişkin üretim araçları yıpranmışsa ve ye....
DEVAMI →
  2011 Yılı Tarımsal Destekler
  2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Meyve, Sebze 25 Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 Ek 4 İyi tarım Meyve, Sebze 20 Örtüaltı 80 5 MAZOT DESTEĞİ Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 2,50 Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve 3,75 Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstr....
DEVAMI →
  2011 Yılı Arıcılık Faaliyetlerinde Düşük Faizli Krediler
  Arıcılık Faaliyetlerinde  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar; Karar kapsamında,(*)  Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır. Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; a) Arıl....
DEVAMI →
  2011 Yılı Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Düşük Faizli Krediler
  Büyükbaş/Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar; Karar kapsamında; (*) büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda için on baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle ya....
DEVAMI →
  2011 Yılı Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliğinde Düşük Faizli Krediler
  Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliğinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar; Karar kapsamında, (*)  on baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır. Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği angus, simental(etçi) hereford, ş....
DEVAMI →
  2011 Yılı Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Düşük Faizli Banka Kredileri
  Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar; Karar kapsamında, (*) on baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır. Damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği holstein siyah alaca, holstein....
DEVAMI →
  Neden Denge Müşavirlik?
  Yatırımları  Planlama, Programlama ve Uygulama safhalarında   Teknik, Mühendislik, Hukuki ve Mali konularda  evrensel    disiplin dallarının bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.Yukarıda sıralanan  bilgi ve donamımların hepsini  bir arada  bulmak   neredeyse mümkün olmadığı gibi bu disiplin dallarından yararlanmak için  farklı uzmanlık alanları ile  farklı zaman vemekanlarda çalışmak gerekmektedir.  Farklı uzmanlık alanlarının bir ekip ruhu içerisinde ....
DEVAMI →
  KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ MAKİNE İTHAL İZNİ
  Kullanılmış veya yenileştirilmiş makinelere ilişkin ithal izniyle ilgili 3 ayrı eşya listesi ve bu listelere göre 3 ayrı ithalat prosedürü bulunmaktadır. (2012 yılında yapılan  değişiklikleri görmek için tıklayınız…) İzin Belgesi alınmayacak eşya EK: I A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı için doğrudan Gümrük İdaresi’ne başvurulacaktır. İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya EK: I B’de ....
DEVAMI →
2 Sayfa 1 12
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!