Konular Temmuz, 2011

  Samsun İli Yatırım Teşvikleri
  SAMSUN İLİ BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri 3.BÖLGE TR83 (Samsun) 11-12-13-14 *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) 500 Bin TL 15 *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeye....
DEVAMI →
  Yatırım Teşvik Taşınma Desteği
  Tekstil sektörüne sağlanan taşınma desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir?:Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteğinden yararlanmanın iki temel şartı bulunmaktadır. Şartlar şunlardır: a. Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV. bölgedeki illere 31.12.2010 tarihine kadar bütünüyle taşınması b. En az 50 kişilik ist....
DEVAMI →
  Yatırım Teşvik Yatırım Yeri Tahsisi
  Teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için yatırım yeri tahsis edilebilir mi? Teşvik belgesine bağlanmış büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. Hangi yatırımlar yatırım yeri tahsisi desteğinin kapsamı dışındadır? Kurumlar Vergisi Kanunu gereğifinans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortak....
DEVAMI →
  Teşvik Belgesi İle Faiz Desteği Uygulamaları
  Faiz desteğinden yararlanmanın şartları nelerdir? Faiz desteğinden yararlanmak için; a. Yatırımın III. ve IV. bölgelerde gerçekleştirilen, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlardan olması veya Ar-Ge ve çevre yatırımlarından olması, b. Kredilerin bankalardan temin edilmiş olması ve c. Vadelerinin en az bir yıl olması gerekmektedir. Ar-Ge ve çevre yatırımlarında bölge ayrımı var mıdır? Araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticarî mal üre....
DEVAMI →
  Teşvik Belgesi İle Gümrük Vergisi Ve KDV Muafiyeti
  Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanma koşulları nelerdir? Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere,asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnasından yararlanabilecektir. Gümrük vergisi muafiyeti kapsamında hangi mallar ithal edilebilir? Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobi....
DEVAMI →
  Finansal Kiralama İşlerinde Teşvik Uygulaması
  Finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilen yatırımlar için asgari tutar sınırlaması var mı? Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 Türk lirası olması gerekme....
DEVAMI →
  2011 Yılı Bölgesel Büyük Proje Yatırımları
  Bölgesel sınıflandırmanın amacı ve sınırları nelerdir? 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması yapılmıştır. 2009/15199....
DEVAMI →
  Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmetlerimiz
  Denge Müşavirlik olarak, mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkânlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, teşvik belgesinin alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca, ilgili kalkınma planları ve yıllık programlarla....
DEVAMI →
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!