2011 Yılı Yatırım Teșvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı

Ocak-Aralık Aylarında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı
Investment Incentive Certificates (January – December)
Rapor Tarihi : 06.01.2012 Report Date : 01.06.2012
Yıllar Tarım Madencilik İmalat Enerji Hizmetler Toplam
Years Agriculture Mining Manufacturing Energy Services Total
Belge Sayısı (Adet) Number of Certificates
2007 111 156 2.336 105 808 3.516
2008 124 168 2.781 158 813 4.044
2009 105 165 1.717 127 608 2.722
2010 524 267 2.422 165 1.126 4.504
2011 259 302 2.560 214 1.284 4.619
Sabit Yatırım (TL) Fixed Investment (TL)
2007 306.936.852 863.655.940 14.225.827.514 4.636.805.667 10.258.075.536 30.291.301.510
2008 393.249.889 730.808.260 13.823.650.915 11.585.826.296 9.305.713.237 35.839.248.597
2009 461.949.286 1.070.526.535 13.819.633.535 11.329.372.691 10.041.682.893 36.723.164.939
2010 3.278.360.442 2.034.824.717 38.411.670.054 9.555.278.081 13.546.112.761 66.826.246.055
2011 1.639.439.522 1.502.768.567 24.275.385.930 15.342.054.851 15.094.836.701 57.854.485.571
İstihdam (Kişi) Employment (Person)
2007 3.112 5.866 104.515 4.949 60.044 178.486
2008 3.250 5.473 89.466 5.468 47.653 151.310
2009 2.674 4.269 60.530 2.305 31.802 101.580
2010 15.905 6.077 81.294 3.017 52.462 158.755
2011 7.203 6.146 72.155 4.647 41.974 132.125
Kaynak : Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Source: General Directorate of Incentive
Implementation and Foreign Investment
0